Державний меморіальний музей Михайла Грушевського

вул. Франка, 154 [Карта]
маршрутне таксі № 65 (кінцева зупинка), трамвай № 4 (до зупинки «Львівенерго»)
10:00 - 17:00 (вт. - вихідний
1254

Музей – сучасна історико-культурна установа з багатою колекцією реліквій, які розповідають про життя, творчу й політичну діяльність першого Президента України.

У шести експозиційних залах музею подано характеристику практично всіх періодів життя і колосальної праці Михайла Грушевського, проте особливий наголос ставиться на висвітленні львівського періоду життя вченого (1894-1914). І це цілком зрозуміло, оскільки особливої уваги заслуговує найбільш плідне 20-ліття біографії вченого-історика, проведене ним в Галичині, у Львові. Воно повною мірою розкриває великий науковий талант Грушевського – засновника й організатора багатьох українських інституцій (Наукового Товариства імені Шевченка, «Літературно-Наукового Вісника», «Записок НТШ»); вченого, історика-дослідника, літературознавця; професора Львівського університету, автора фундаментальних наукових праць: «Історія України-Руси» та «Історія української літератури», ґрунтовних досліджень з історії України, літератури, етнографії, фольклору та соціології, які дістали високу оцінку серед науковців цілого світу. 

Предмет гордощів фондової збірки – оригінали видань Михайла Грушевського, його світлини, листи вченого, особисті речі та речі членів родини, періодика, добірка автентичних документів. На території музею квітує сад, висаджений дев’ятьма європейськими президентами під час Львівського саміту глав держав Східної та Центральної Європи у травні 1999 року.

Музей - современная историко-культурное учреждение с богатой коллекцией реликвий, которые рассказывают о жизни, творческую и политическую деятельность первого Президента Украины.

В шести экспозиционных залах музея представлена ​​характеристика практически всех периодов жизни и колоссального труда Михаила Грушевского, однако особый акцент делается на освещении львовского периода жизни ученого (1894-1914). И это вполне понятно, поскольку особого внимания заслуживает наиболее плодотворное 20-летие биографии ученого-историка, проведенное им в Галиции, во Львове. Оно в полной мере раскрывает большой научный талант Грушевского - основателя и организатора многих украинских институтов (Научного общества имени Шевченко, «Литературно-научного вестника», «Записок НОШ»); ученого, историка-исследователя, литературоведа; профессора Львовского университета, автора фундаментальных научных трудов: «История Украины-Руси» и «История украинской литературы», фундаментальных исследований по истории Украины, литературы, этнографии, фольклора и социологии, которые получили высокую оценку среди ученых всего мира.

Предмет гордости фондового собрания - оригиналы изданий Михаила Грушевского, его фотографии, письма ученого, личные вещи и вещи членов семьи, периодика, подборка аутентичных документов. На территории музея цветет сад, высаженный девятью европейскими президентами во время Львовского саммита глав государств Восточной и Центральной Европы в мае 1999 года.


Залиште свій відгук