Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького

м. Львів вул. Стефаника, 3 [Карта]
Години роботи: 11:00 - 18:00, понеділок - вихідний.
23086

Ідея заснування галереї сягає кінця ХІХ ст., коли в середовищі львівської інтелігенції розгорнувся рух за створення музею західно-європейського мистецтва. З цією метою у 1902 р. в бюджет міста було включено статтю "на закупку творів мистецтва", а вже протягом 1903-1906 рр. на зібрані громадськістю кошти ініціативна група придбала десятки картин. Крім того, львівський магістрат придбав декілька приватних збірок, серед яких високим художнім рівнем відзначалась колекція подільського землевласника Івана Яковича. Привезена до Львова у лютому 1907 року, вона лягла в основу новоствореної Міської галереї. Відтоді і прийнято рахувати час її заснування - 14 лютого 1907 року. Влітку 1914 року галерея отримала власний будинок, який належав відомому вченому та колекціонеру Владиславу Лозинському (збудований у 1872-1874 роках, архітектор Ф.Покутинський). 

Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького сьогодні - один з найбагатших музеїв України, збірка якого налічує понад 62 тисячі творів світового та національного мистецтва від античних часів до наших днів. До найбільш вартісних належать колекції європейського мистецтва, львівської скульптури, українського портрету ХVI-XІХ ст., ікон та меблів. 

 

До складу галереї входять 16 більших та менших музейних комплексів, окремих невеликих музеїв, які працюють як окремі відділи або сектори: "Європейське мистецтво ХІV-XVІІІ ст.", "Європейське мистецтво ХІХ-XХІ ст.", "Каплиця Боїмів", музей "Мистецтво давньої української книги", музей "Русалка Дністрова", музей найдавніших пам'яток Львова", музей "Львівська барокова скульптура XVІІІ ст. Творчість І.Г. Пінзеля", музей-майстерня Т.Бриж, музей модерної скульптури М.Дзиндри, музей-заповідник "Олеський замок", музей-садиба М.Шашкевича, музей "П'ятничанська вежа", музей Івана Виговського, музей-заповідник "Жовківський замок", музей-заповідник "Золочівський замок", музей-заповідник "Підгорецький замок".

Идея создания галереи достигает конца XIX в., Когда в среде львовской интеллигенции развернулось движение за создание музея западно-европейского искусства. С этой целью в 1902 г.. В бюджет города была включена статья "на закупку произведений искусства", а уже в течение 1903-1906 гг. На собранные общественностью средства инициативная группа приобрела десятки картин. Кроме того, львовский магистрат приобрел несколько частных собраний, среди которых высоким художественным уровнем отмечалась коллекция подольского землевладельца Ивана Яковлевича. Привезена во Львов в феврале 1907 года, она легла в основу вновь Городской галереи. С тех пор и принято считать время ее основания - 14 февраля 1907. Летом 1914 года галерея получила собственный дом, который принадлежал известному ученому и коллекционеру Владиславу Лозинскому (построен в 1872-1874 годах, архитектор Ф.Покутинський).

Львовская национальная галерея искусств имени Б. Г. Возницкого сегодня - один из самых богатых музеев Украины, сборка которого насчитывает более 62 000 произведений мирового и национального искусства от античных времен до наших дней. К наиболее ценным принадлежат коллекции европейского искусства, львовской скульптуры, украинского портрета XVI-XIX вв., Икон и мебели.


В состав галереи входят 16 больших и меньших музейных комплексов, отдельных небольших музеев, которые работают как отдельные отделы или сектора: "Европейское искусство ХIV-XVIII вв.", "Европейское искусство ХIХ-XХИ ст.", "Часовня Боимов", музей " искусство древней украинской книги ", музей" Русалка Днестровская ", музей древнейших памятников Львова", музей "Львовская барочная скульптура XVIII в. Творчество И. Пинзеля ", музей-мастерская Т.Бриж, музей современной скульптуры М.Дзиндры, музей-заповедник" Олеский замок ", музей-усадьба М.Шашкевича, музей" Пятничанской башня ", музей Ивана Выговского, музей-заповедник" Жолковский замок ", музей-заповедник" Золочевский замок ", музей-заповедник" Подгорецкий замок ".

 


Залиште свій відгук