Музей історичних коштовностей “Італійське подвір’я”

м.Львів пл. Ринок, 6 [Карта]
Понеділок, Вівторок 10-17:30 ,Середа- вихідний, Четвер - Неділя 10–17:30
5182

Експозиція відділу „Історичні коштовності“ Львівського історичного музею розташована у т. зв. „королівських залах“ кам’яниці Корнякта — пам’ятки ренесансної архітектури ХVІ ст.

У ІІ пол. ХVІІ ст. кам’яниця Корнякта використовувалась як одна із резиденцій короля Речі Посполитої Яна ІІІ Собеського.

Королівськими сьогодні традиційно називають чотири колишні (репрезентаційні) зали кам’яниці, що знаходяться на ІІ поверсі. Нікого не залишають байдужими чудові інтер’єри залів, оформлені у стилі пізнього класицизму, які остаточно сформувалися на поч. ХІХ ст. - підлога, інкрустована 14-ма породами дерева, вишукана стукова ліпнина, стіни викладені штучним мармуром, стародавні дзеркала в золочених рамах, мармуровий камін, кришталеві та бронзові люстри.

Інтер’єри залів гармонійно доповнюють унікальні пам’ятки ХVІ - ХІХ ст. із фондових збірок музею — меблі, живопис, скульптура, годинники, музичні інструменти, порцеляна, ордени різних країн Європи та ін.

Щире захоплення у відвідувачів викликають парадні портрети коронованих осіб та аристократів, старовинні корпусні меблі, виготовлені талановитими майстрами минулого, жіночий секретер, інкрустований слоновою кісткою та чоловічий кабінет-секретер із безліччю шухлядок, рідкісний музичний інструмент моцарівської епохи - піанофорте, круглий столик, викладений різними породами каменю, загадкове чорне крісло у вигляді крилатого дракона, орден Золотого Руна - шедевр роботи австрійських ювелірів, унікальні кишенькові сонячні та зоряний годинники кінця ХVІ - поч. ХVІІІ ст. тощо.

Перегляд експозиції завершується прослуховуванням музичної скриньки „Symphonion“ кін. ХІХ ст.

Все побачене справляє незабутнє враження і викликає бажання відвідати експозицію ще і ще…

Экспозиция отдела "Исторические ценности" Львовского исторического музея расположена в т. Н. "Королевских залах" каменные Корнякта - памятника ренессансной архитектуры XVI в.

Во второй пол. XVII в. каменный Корнякта использовалась как одна из резиденций короля Речи Посполитой Яна III Собеского.

Королевскими сегодня традиционно называют четыре бывших (Репрезентационного) залы каменные, находящихся на II этаже. Никого не оставляют равнодушными великолепные интерьеры залов, оформленные в стиле позднего классицизма, которые окончательно сформировались в нач. XIX в. - Пол, инкрустированный 14-ю породами дерева, изысканная Стукова лепнина, стены выложены искусственным мрамором, старинные зеркала в золоченых рамах, мраморный камин, хрустальные и бронзовые люстры.

Интерьеры залов гармонично дополняют уникальные памятники XVI - XIX в. из фондовых собраний музея - мебель, живопись, скульптура, часы, музыкальные инструменты, фарфор, ордена разных стран Европы и др.

Искреннее восхищение у посетителей вызывают парадные портреты коронованных особ и аристократов, старинные корпусная мебель, изготовленная талантливыми мастерами прошлого, женский секретер, инкрустированный слоновой костью и мужской кабинет-секретер с множеством ящичков, редкий музыкальный инструмент моцаривськои эпохи - пианофорте, круглый столик, выложенный разными породами камня, загадочное черное кресло в виде крылатого дракона, орден Золотого Руна - шедевр работы австрийских ювелиров, уникальные карманные солнечные и звездный часы конца XVI - нач. XVIII века. тому подобное.

Просмотр экспозиции завершается прослушиванием музыкальной шкатулки "Symphonion" кон. XIX в.

Все увиденное производит неизгладимое впечатление и вызывает желание посетить экспозицию еще и еще ...


Залиште свій відгук